วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน


Toys
Wooden Toys
Star Wars Toys
Educational Toys
Bakugan Toys
Transformers Toys
Dog Toys
Caniche Toy
Eye Toy
Mcfarlane Toys
Rolly Toys
John Deere Toys
Outdoor Toys
Spiderman Toys
Yorkshire Toy
Vtech Toys
Godzilla Toys
Toddler Toys
Soft Toys
Wholesale Toys
Batman Toys
Corgi Toys
21st Century Toys
Learning Toys
Ride On Toys
Plush Toys
Science Toys
Old Toys
Hasbro Toys
Transformers Animated Toys
Iron Man Toys
Water Toys
Haba Toys
Tinker Toys
Indiana Jones Toys
Wood Toys
Vinyl Toys
Tonka Toys
Antique Toys
Neca Toys
Infant Toys
Bath Toys
Alex Toys
Poodle Micro Toy
Power Rangers Toys
Bob The Builder Toys
Barboncino Toy
Keel Toys
Bird Toys
Orchard Toys
Step 2 Toys
Jurassic Park Toys
Designer Toys
Office Toys
Toy Story Toys
Lamaze Toys
Retro Toys
Classic Toys
Electronic Toys
Playmobil Toys
Parrot Toys
Preschool Toys
Tomy Toys
Tp Toys
Kung Fu Panda Toys
Tin Toys
Matchbox Toys
Beach Toys
Mcdonalds Toys
Chihuahua Toy
In The Night Garden Toys
Little People Toys
Usb Toys
Hamster Toys
Playschool Toys
Schleich Toys
Hulk Toys
Mario Toys
Gi Joe Toys
Sonic Toys
Hannah Montana Toys
Oompa Toys
High School Musical Toys
Yo Gabba Gabba Toys
Stuffed Toys
Kong Dog Toys
Horse Toys
Tyco Toys
Tec Toy
Dragon Toys
Spy Toys
Elmo Toys
Caniche Micro Toy
Little Tikes Toys
Swimming Pool Toys
Gund Toys
Wind Up Toys
Indestructible Dog Toys
Webkinz Toys
Caniche Mini Toy


ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน

ความรู้จำนวนมากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด เช่น การรักษาพื้นบ้านบางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด เพราะหมอยาเก่ง ๆ ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอื่น หรือถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ได้ปฏิบัติเพราะชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกง่ายกว่า งานหัตถกรรมทอผ้าหรือเครื่องเงิน เครื่องเขิน แม้จะยังเหลืออยู่ไม่น้อย แต่ก็ได้ถูกพัฒนาไปเป็นการค้า ไม่สามารถรักษาคุณภาพและผีมือแบบดั้งเดิมไว้ได้ ในการทำมาหากินมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้รถไถนาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวียน


ภาพ:People_17.jpg


การลงแขกทำนาปลูกข้าวและปลูกสรางบ้านเรือนก็เกือบจะหมดไป มีการจ้างงานมากขึ้น แรงงานก็หายากกว่าแต่ก่อน ผู้คนอพยพย้ายถิ่น บ้างก็เข้าเมือง บ้างก็ไปทำงานที่อื่น สังคมสมัยใหม่มีระบบการศึกษาในโรงเรียนมีอนามัยและโรงพยาบาล มีโรงหนัง วิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องบันเทิงต่างๆ ทำให้ชีวิตทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านเปลี่ยนไป มีตำรวจ มีโรงศาล มีเจ้าหน้าที่ราชการฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนา และอื่นเข้าไปในหมู่บ้าน บทบาทของวัด พระสงฆ์ คนเฒ่าคนแก่เริ่มลดน้อยลงลงไป

การทำมาหากินก็เปลี่ยนจากการทำเพื่อยังชีพไปเป็นการผลิตเพื่อการขาย ผู้คนต้องการเงินเพื่อซื้อเครื่องบริโภคต่าง ๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ผลผลิตจากป่าก็หมด สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้นำการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทสำคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่มเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม


ภาพ:People_18.jpg


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับ 19

- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

- school.net

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน


Bicycling Sunglasses
Zebra Print Sunglasses
Cheap Polarized Sunglasses
Most Popular Sunglasses
Fila Sunglasses
Weird Sunglasses
Oakley Whisker Sunglasses
Smith Method Sunglasses
Led Sunglasses
Small Sunglasses
Initium Sunglasses
Zz Top Cheap Sunglasses
Clic Sunglasses
Serfas Sunglasses
Buy Oakley Sunglasses
Vans Sunglasses
Metal Frame Sunglasses
Reptile Sunglasses
Mountaineering Sunglasses
Lowrider Sunglasses
Bargain Sunglasses
Mens Armani Sunglasses
Sama Sunglasses
Body Glove Sunglasses
Gator Sunglasses
Romeo Gigli Sunglasses
Modern Amusement Sunglasses
Celeb Sunglasses
Softball Sunglasses
Sunwise Sunglasses
Oakley Flak Jacket Sunglasses
Bucci Sunglasses
Oliver Sunglasses
Star Shaped Sunglasses
Gianni Versace Sunglasses
Clearance Sunglasses
Halston Sunglasses
Triathlon Sunglasses
Occ Sunglasses
Dunlop Sunglasses
Billabong Sunglasses
Pilgrim Sunglasses
Swiss Army Sunglasses
Peak Vision Sunglasses
Metal Sunglasses
Ray Ban Predator Sunglasses
Kangol Sunglasses
Betsy Johnson Sunglasses
Zeiss Sunglasses
Gold Sunglasses
Mojave Sunglasses
Native Eyewear Sunglasses
Bill Bass Sunglasses
Mens White Sunglasses
Personalized Sunglasses
Magnifying Sunglasses
Brigada Sunglasses
Randolph Engineering Sunglasses
Youth Sunglasses
Evoke Sunglasses
Biking Sunglasses
Oakley Thump Sunglasses
Fox Racing Sunglasses
Good Sunglasses
Zeal Sunglasses
Night Vision Sunglasses
Frameless Sunglasses
Imatra Sunglasses
Air Force Sunglasses
Oakley Golf Sunglasses
Replica Versace Sunglasses
Reactolite Sunglasses
Oakley Riddle Sunglasses
Spy Cooper Sunglasses
Gascan Sunglasses
Boating Sunglasses
Dickies Sunglasses
Richmond Sunglasses
Gill Sunglasses
Electric Bsg Sunglasses
Hot Buttered Sunglasses
Cd Wrap Around Sunglasses
Kanye West Stronger Sunglasses
Krew Sunglasses
Pierre Cardin Sunglasses
Ray Sunglasses
Prescription Motorcycle Sunglasses
Spy Haymaker Sunglasses
Bench Sunglasses
Dolce And Gabbana Mens Sunglasses
Top Rated Sunglasses
Bam Margera Sunglasses
Electric Technician Sunglasses
Alain Mikli Sunglasses
Kd Sunglasses
Roc Sunglasses
Haymaker Sunglasses
Imitation Designer Sunglasses
Woman'S Sunglasses
High End Sunglasses


ภาพ:Poomท1.jpg

กระเป๋าสานไม้ไผ่

ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า

รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า


ภาพ:Poom2.jpg

กระเป๋าย่านลิเภา (ผสมไม้ไผ่)

ภาพ:Poom4.jpg

ครีมหมักผมคุณยาย

ผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบ กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพร อ่าวน้อย

รายละเอียด: ครีมหมักผมคุณยาย ทำให้ผมดำและเงางามพร้อมด้วยน้ำหนักผมที่ทำให้ผมมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ภาพ:Poom5.jpg

น้ำส้มควันไม้

คุณสมบัติพิเศษ: น้ำส้มควันไม้ได้จากการหมัก ไม้ต่างชนิด มีความเป็นกรดสูง น้ำส้มควันไม้ ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งการนำไปใช้ทางเกษตรจะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้ แทนปุ๋ยได้


ภาพ:Poom3.jpg

ไม้แกะสลัก (ปลาอนนท์)

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักบ้านถวาย จ.เชียงใหม่

ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทต่างๆ


Bicycling Sunglasses
Zebra Print Sunglasses
Cheap Polarized Sunglasses
Most Popular Sunglasses
Fila Sunglasses
Weird Sunglasses
Oakley Whisker Sunglasses
Smith Method Sunglasses
Led Sunglasses
Small Sunglasses
Initium Sunglasses
Zz Top Cheap Sunglasses
Clic Sunglasses
Serfas Sunglasses
Buy Oakley Sunglasses
Vans Sunglasses
Metal Frame Sunglasses
Reptile Sunglasses
Mountaineering Sunglasses
Lowrider Sunglasses
Bargain Sunglasses
Mens Armani Sunglasses
Sama Sunglasses
Body Glove Sunglasses
Gator Sunglasses
Romeo Gigli Sunglasses
Modern Amusement Sunglasses
Celeb Sunglasses
Softball Sunglasses
Sunwise Sunglasses
Oakley Flak Jacket Sunglasses
Bucci Sunglasses
Oliver Sunglasses
Star Shaped Sunglasses
Gianni Versace Sunglasses
Clearance Sunglasses
Halston Sunglasses
Triathlon Sunglasses
Occ Sunglasses
Dunlop Sunglasses
Billabong Sunglasses
Pilgrim Sunglasses
Swiss Army Sunglasses
Peak Vision Sunglasses
Metal Sunglasses
Ray Ban Predator Sunglasses
Kangol Sunglasses
Betsy Johnson Sunglasses
Zeiss Sunglasses
Gold Sunglasses
Mojave Sunglasses
Native Eyewear Sunglasses
Bill Bass Sunglasses
Mens White Sunglasses
Personalized Sunglasses
Magnifying Sunglasses
Brigada Sunglasses
Randolph Engineering Sunglasses
Youth Sunglasses
Evoke Sunglasses
Biking Sunglasses
Oakley Thump Sunglasses
Fox Racing Sunglasses
Good Sunglasses
Zeal Sunglasses
Night Vision Sunglasses
Frameless Sunglasses
Imatra Sunglasses
Air Force Sunglasses
Oakley Golf Sunglasses
Replica Versace Sunglasses
Reactolite Sunglasses
Oakley Riddle Sunglasses
Spy Cooper Sunglasses
Gascan Sunglasses
Boating Sunglasses
Dickies Sunglasses
Richmond Sunglasses
Gill Sunglasses
Electric Bsg Sunglasses
Hot Buttered Sunglasses
Cd Wrap Around Sunglasses
Kanye West Stronger Sunglasses
Krew Sunglasses
Pierre Cardin Sunglasses
Ray Sunglasses
Prescription Motorcycle Sunglasses
Spy Haymaker Sunglasses
Bench Sunglasses
Dolce And Gabbana Mens Sunglasses
Top Rated Sunglasses
Bam Margera Sunglasses
Electric Technician Sunglasses
Alain Mikli Sunglasses
Kd Sunglasses
Roc Sunglasses
Haymaker Sunglasses
Imitation Designer Sunglasses
Woman'S Sunglasses
High End Sunglasses


ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรค

ภูมิปัญญาที่ใช้ในการดูแลรักษา และแก้ปัญหาสุขภาพ เช่น การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร พืชสมุนไพร หมอพื้นบ้าน และการแพทย์แผนโบราณ

ภาพ:Pppp9.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่

ภูมิปัญญาที่ใช้ในการถนอมอาหาร การปรุงอาหาร การกินอาหาร

ภาพ:Pp10.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรม

ภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และนาฏกรรม

ภาพ:Pp11.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรม

ภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาและสำนวนไทย เช่น คำผญา คำสอน ความเชื่อ ปริศนาคำทาย และ บทเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงแหล่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงฉ่อย กลอนลำ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ

ภาพ:Pp12.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี

ภูมิปัญญาที่ใช้ในการปรับประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ฯลฯ

ภาพ:Pp13.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เช่น การสร้างเขื่อน เหมือง ฝาย การควบคุมคุณภาพน้ำ การป้องกัน น้ำท่วม การจัดการป่าไม้ เช่น การปลูกสวนป่า และการอนุรักษ์ป่า

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

ภาพ:People_1.jpg


การอยู่ร่วมกันในชุมชนดั้งเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องไม่กี่ตระกูล ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ หรือสืบทอดบรรพบุรุษจนนับญาติกันได้ทั้งชุมชน มีคนเฒ่าคนแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นผู้นำหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่ การสั่ง แต่เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา มีความแม่นยำในกฎระเบียบประเพณีการดำเนินชีวิต ตัดสินไกล่เกลี่ยหากเกิดความขัดแย้ง ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ปัญหาในชุมชนก็มีไม่น้อย ปัญหาการทำมาหากิน ฝนแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด โจรลักวัวควาย เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน การละเมิดกฎหมายประเพณี ส่วนใหญ่จะเป็นการ "ผิดผี" คือ ผีของบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้ เช่น กรณีที่ชายหนุ่มถูกเนื้อต้องตัวหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน เป็นต้น หากเกิดการผิดผีขึ้นมา ก็ต้องมีพิธีกรรมขอขมา โดยมีคนเฒ่าคนแก่เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ มีการว่ากล่าวสั่งสอนและชดเชยการทำผิดนั้นตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้

ชาวบ้านอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ยามเกิดอุบัติเหตุเภทภัย ยามที่โจรขโมยวัวควายข้าวของ การช่วยเหลือกันทำงานที่เรียกกันว่า การลงแขก ทั้งแรงกายแรงใจที่มีอยู่ก็จะแบ่งปันช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน การ แลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหารการกิน และอื่นๆ จึงเกี่ยวข้องกับวิถีของชุมชน ชาวบ้านช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าว สร้างบ้าน หรืองานอื่นที่ต้องการคนมากๆ เพื่อจะได้เสร็จโดยเร็ว ไม่มีการจ้าง


วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทต่างๆ


Emo Sunglasses
True Color Sunglasses
Nicole Miller Sunglasses
Coastal Del Mar Sunglasses
Ran Ban Sunglasses
Matsuda Sunglasses
Roccobarocco Sunglasses
Rear View Sunglasses
Badgley Mischka Sunglasses
Old Sunglasses
Pacific Traders Sunglasses
Oakley Baseball Sunglasses
Beaded Sunglasses
Goggle Sunglasses
Skate Sunglasses
Athletic Sunglasses
Extreme Sunglasses
Electric Generator Sunglasses
Harley Sunglasses
Bruce Oldfield Sunglasses
Oliver Peoples Victory Sunglasses
Mens Replica Sunglasses
Oakley Straight Jacket Sunglasses
Field And Stream Sunglasses
Ducati Sunglasses
Christian Roth Sunglasses
Occhiali Sunglasses
Blue Bay Sunglasses
Noir Sunglasses
Punk Sunglasses
Kids Designer Sunglasses
Oakley Canteen Sunglasses
Bargain Designer Sunglasses
Discount Versace Sunglasses
Japanese Sunglasses
Rectangular Sunglasses
Legend Sunglasses
Interchangeable Lens Sunglasses
Mykita Sunglasses
Fake Dolce And Gabbana Sunglasses
Rayban Sunglass
Bolle Polarized Sunglasses
Cheap Replica Sunglasses
Best Running Sunglasses
John Lennon Style Sunglasses
Custom Clip On Sunglasses
Shanghai Tang Sunglasses
Hackett Sunglasses
Camouflage Sunglasses
Smith Toaster Sunglasses
Alien Sunglasses
P Diddy Sunglasses
Cheap Versace Sunglasses
Le Specs Sunglasses
Tous Sunglasses
Cheapest Oakley Sunglasses
Cheap Police Sunglasses
Tiga Sunglasses
Hollywood Sunglasses
Cheapest Sunglasses
Jennifer Lopez Sunglasses
Clip On Flip Up Sunglasses
2008 Designer Sunglasses
Bmw Sunglasses
Gothic Sunglasses
Rapper Sunglasses
Dragon Cage Sunglasses
Adrienne Vittadini Sunglasses
Cancer Council Sunglasses
S4 Sunglasses
Oakley Razrwire Nbt Sunglasses
Gangsta Sunglasses
Skater Sunglasses
Solar Sunglasses
Cheap Electric Sunglasses
Custom Made Sunglasses
Cheap Wayfarer Sunglasses
Baseball Flip Up Sunglasses
Pimp Sunglasses
French Sunglasses
Laura Biagiotti Sunglasses
Jigsaw Sunglasses
Marc Jacobs Mens Sunglasses
Closeout Sunglasses
Dirty Harry Sunglasses
Bausch And Lomb Sunglasses
Beach Sunglasses
Pepe Jeans Sunglasses
Skull Sunglasses
Provogue Sunglasses
Chrome Sunglasses
T Pain Sunglasses
Electric Overdrive Sunglasses
Women'S Ray Ban Sunglasses
Oakley Overthetop Sunglasses
Bug Eye Sunglasses
Antique Sunglasses
Lindsay Lohan Sunglasses
Beausoleil Sunglasses
Okey Sunglasses
Xoxo Sunglasses
Strike King Sunglasses
Izod Sunglasses
Kanye West Shutter Sunglasses
Best Driving Sunglasses
Fabris Lane Sunglasses
Shooting Sunglasses
Crystal Sunglasses
Australian Sunglasses
Miami Vice Sunglasses
Bobster Sunglasses
Smith Serpico Sunglasses
Breakfast At Tiffany'S Sunglasses
Rayburn Sunglasses
Spy Griffin Sunglasses
Ecko Sunglasses
Replica Ray Ban Sunglasses
Costume Sunglasses
Andrea Jovine Sunglasses


ภาพ:Pp7.jpg

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำมาหากิน

แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อก่อนจะดูเรียบง่ายกว่าทุกวันนี้ และยังอาศัยธรรมชาติและแรงงานเป็นหลักในการทำมาหากิน แต่พวกเขาก็ต้องใช้สติปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้เพื่อจะได้อยู่รอด ทั้งนี้เพราะปัญหาต่างๆ ในอดีตก็ยังมีไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวมีสมาชิกมากขึ้น จำเป็นต้องขยายที่ทำกิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิก พื้นที่ทำกินใหม่ การปรับพื้นที่ปั้นคันนาเพื่อทำนาซึ่งเป็นงานที่หนัก การทำไร่ทำนา ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และดูแลรักษาให้เติบโตและได้ผล เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การจับปลาล่าสัตว์ก็มีวิธีการ บางคนมีความ สามารถมาก รู้ว่าเวลาไหนที่ใดและวิธีใดจะจับปลาได้ดีที่สุด คนที่ไม่เก่งก็ต้องใช้เวลานานและได้ปลาน้อย การล่าสัตว์ก็เช่นเดียวกัน

การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก็เป็นความรู้ความสามารถที่มีมาแต่โบราณ คนทางภาคเหนือรู้จักบริหารน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการบริโภคต่างๆ โดยการจัดระบบเหมืองฝาย มีการจัดแบ่งปันน้ำกันตามระบบประเพณีที่ สืบทอดกันมา มีหัวหน้าที่ทุกคนยอมรับ มีคณะกรรมการจัดสรรน้ำตามสัดส่วนและตามพื้นที่ทำกิน นับเป็นความรู้ที่ทำให้ชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำ ไม่ว่าต้นน้ำหรือปลายน้ำ ได้รับการแบ่งปันน้ำอย่างยุติธรรม ทุกคนได้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ชาวบ้านรู้จักการแปรรูปผลิตผลในหลายรูปแบบ การถนอมอาหารให้กินได้นาน การดองการหมัก เช่น ปลาร้า น้ำปลา ผักดอง ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ปลาแห้ง เนื้อแห้ง การแปรรูปข้าวก็ทำได้มากมายนับร้อยชนิด เช่น ขนมต่างๆ แต่ ละพิธีกรรมและแต่ละงานบุญประเพณี มีข้าวและขนมในรูปแบบไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่ขนมจีน สังขยา ไปถึงขนมในงานสารท กาละแม ขนมครก และอื่นๆ ซึ่งยังพอมีให้เห็นอยู่จำนวนหนึ่ง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพื่อขาย หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ภาพ:Pp8.jpg

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

ชีวิตของชาวบ้านในรอบหนึ่งปี จะมีพิธีกรรมอะไรบ้าง


Emo Sunglasses
True Color Sunglasses
Nicole Miller Sunglasses
Coastal Del Mar Sunglasses
Ran Ban Sunglasses
Matsuda Sunglasses
Roccobarocco Sunglasses
Rear View Sunglasses
Badgley Mischka Sunglasses
Old Sunglasses
Pacific Traders Sunglasses
Oakley Baseball Sunglasses
Beaded Sunglasses
Goggle Sunglasses
Skate Sunglasses
Athletic Sunglasses
Extreme Sunglasses
Electric Generator Sunglasses
Harley Sunglasses
Bruce Oldfield Sunglasses
Oliver Peoples Victory Sunglasses
Mens Replica Sunglasses
Oakley Straight Jacket Sunglasses
Field And Stream Sunglasses
Ducati Sunglasses
Christian Roth Sunglasses
Occhiali Sunglasses
Blue Bay Sunglasses
Noir Sunglasses
Punk Sunglasses
Kids Designer Sunglasses
Oakley Canteen Sunglasses
Bargain Designer Sunglasses
Discount Versace Sunglasses
Japanese Sunglasses
Rectangular Sunglasses
Legend Sunglasses
Interchangeable Lens Sunglasses
Mykita Sunglasses
Fake Dolce And Gabbana Sunglasses
Rayban Sunglass
Bolle Polarized Sunglasses
Cheap Replica Sunglasses
Best Running Sunglasses
John Lennon Style Sunglasses
Custom Clip On Sunglasses
Shanghai Tang Sunglasses
Hackett Sunglasses
Camouflage Sunglasses
Smith Toaster Sunglasses
Alien Sunglasses
P Diddy Sunglasses
Cheap Versace Sunglasses
Le Specs Sunglasses
Tous Sunglasses
Cheapest Oakley Sunglasses
Cheap Police Sunglasses
Tiga Sunglasses
Hollywood Sunglasses
Cheapest Sunglasses
Jennifer Lopez Sunglasses
Clip On Flip Up Sunglasses
2008 Designer Sunglasses
Bmw Sunglasses
Gothic Sunglasses
Rapper Sunglasses
Dragon Cage Sunglasses
Adrienne Vittadini Sunglasses
Cancer Council Sunglasses
S4 Sunglasses
Oakley Razrwire Nbt Sunglasses
Gangsta Sunglasses
Skater Sunglasses
Solar Sunglasses
Cheap Electric Sunglasses
Custom Made Sunglasses
Cheap Wayfarer Sunglasses
Baseball Flip Up Sunglasses
Pimp Sunglasses
French Sunglasses
Laura Biagiotti Sunglasses
Jigsaw Sunglasses
Marc Jacobs Mens Sunglasses
Closeout Sunglasses
Dirty Harry Sunglasses
Bausch And Lomb Sunglasses
Beach Sunglasses
Pepe Jeans Sunglasses
Skull Sunglasses
Provogue Sunglasses
Chrome Sunglasses
T Pain Sunglasses
Electric Overdrive Sunglasses
Women'S Ray Ban Sunglasses
Oakley Overthetop Sunglasses
Bug Eye Sunglasses
Antique Sunglasses
Lindsay Lohan Sunglasses
Beausoleil Sunglasses
Okey Sunglasses
Xoxo Sunglasses
Strike King Sunglasses
Izod Sunglasses
Kanye West Shutter Sunglasses
Best Driving Sunglasses
Fabris Lane Sunglasses
Shooting Sunglasses
Crystal Sunglasses
Australian Sunglasses
Miami Vice Sunglasses
Bobster Sunglasses
Smith Serpico Sunglasses
Breakfast At Tiffany'S Sunglasses
Rayburn Sunglasses
Spy Griffin Sunglasses
Ecko Sunglasses
Replica Ray Ban Sunglasses
Costume Sunglasses
Andrea Jovine Sunglasses


ภาพ:People_2.jpg


ชีวิตของชาวบ้านในรอบหนึ่งปีจึงมีพิธีกรรมทุกเดือน เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม ระหว่างคนกับธรรมชาติ และระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังกรณีงานบุญประเพณีของชาวอีสานที่เรียกว่าฮีตสิบสอง คือ

 • เดือนอ้าย (เดือนที่หนึ่ง) บุญเข้ากรรม ให้พระภิกษุเข้าปริวาสกรรม
 • เดือนยี่ (เดือนที่สอง) บุญคูณลาน ให้นำข้าวมากองกันที่ลาน ทำพิธีก่อนนวด
 • เดือนสาม บุญข้าวจี่ ให้ถวายข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปั้นชุบไข่ทาเกลือนำไปย่างไฟ)
 • เดือนสี่ บุญพระเวส ให้ฟังเทศน์มหาชาติ คือ เทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก
 • เดือนห้า บุญสรงน้ำ หรือบุญสงกรานต์ ให้สรงน้ำพระ ผู้เฒ่าผู้แก่
 • เดือนหก บุญบั้งไฟ บูชาพญาแถน ตามความเชื่อเดิม และบุญวิสาขบูชา ตามความเชื่อของชาวพุทธ
 • เดือนเจ็ด บุญซำฮะ (บุญชำระ) ให้บนบานพระภูมิเจ้าที่เลี้ยงผีปู่ตา
 • เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
 • เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ
 • เดือนสิบ บุญข้าวสาก ทำบุญเช่นเดือนเก้า รวมให้ผีไม่มีญาติ (ภาคใต้มีพิธีคล้ายกัน คือ งานพิธีเดือนสิบ ทำบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว แบ่งข้าวปลาอาหารส่วนหนึ่งให้แก่ผีไม่มีญาติ พวกเด็กๆ ชอบแย่งกันเอาของที่แบ่งให้ผีไม่มีญาติหรือเปรต เรียกว่า "การชิงเปรต")
 • เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา
 • เดือนสิบสอง บุญกฐิน จัดงานกฐินและลอยกระทง


วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

แนวคิดเรื่องความสมดุลของชีวิต เป็นอย่างไร


Emo Sunglasses
True Color Sunglasses
Nicole Miller Sunglasses
Coastal Del Mar Sunglasses
Ran Ban Sunglasses
Matsuda Sunglasses
Roccobarocco Sunglasses
Rear View Sunglasses
Badgley Mischka Sunglasses
Old Sunglasses
Pacific Traders Sunglasses
Oakley Baseball Sunglasses
Beaded Sunglasses
Goggle Sunglasses
Skate Sunglasses
Athletic Sunglasses
Extreme Sunglasses
Electric Generator Sunglasses
Harley Sunglasses
Bruce Oldfield Sunglasses
Oliver Peoples Victory Sunglasses
Mens Replica Sunglasses
Oakley Straight Jacket Sunglasses
Field And Stream Sunglasses
Ducati Sunglasses
Christian Roth Sunglasses
Occhiali Sunglasses
Blue Bay Sunglasses
Noir Sunglasses
Punk Sunglasses
Kids Designer Sunglasses
Oakley Canteen Sunglasses
Bargain Designer Sunglasses
Discount Versace Sunglasses
Japanese Sunglasses
Rectangular Sunglasses
Legend Sunglasses
Interchangeable Lens Sunglasses
Mykita Sunglasses
Fake Dolce And Gabbana Sunglasses
Rayban Sunglass
Bolle Polarized Sunglasses
Cheap Replica Sunglasses
Best Running Sunglasses
John Lennon Style Sunglasses
Custom Clip On Sunglasses
Shanghai Tang Sunglasses
Hackett Sunglasses
Camouflage Sunglasses
Smith Toaster Sunglasses
Alien Sunglasses
P Diddy Sunglasses
Cheap Versace Sunglasses
Le Specs Sunglasses
Tous Sunglasses
Cheapest Oakley Sunglasses
Cheap Police Sunglasses
Tiga Sunglasses
Hollywood Sunglasses
Cheapest Sunglasses
Jennifer Lopez Sunglasses
Clip On Flip Up Sunglasses
2008 Designer Sunglasses
Bmw Sunglasses
Gothic Sunglasses
Rapper Sunglasses
Dragon Cage Sunglasses
Adrienne Vittadini Sunglasses
Cancer Council Sunglasses
S4 Sunglasses
Oakley Razrwire Nbt Sunglasses
Gangsta Sunglasses
Skater Sunglasses
Solar Sunglasses
Cheap Electric Sunglasses
Custom Made Sunglasses
Cheap Wayfarer Sunglasses
Baseball Flip Up Sunglasses
Pimp Sunglasses
French Sunglasses
Laura Biagiotti Sunglasses
Jigsaw Sunglasses
Marc Jacobs Mens Sunglasses
Closeout Sunglasses
Dirty Harry Sunglasses
Bausch And Lomb Sunglasses
Beach Sunglasses
Pepe Jeans Sunglasses
Skull Sunglasses
Provogue Sunglasses
Chrome Sunglasses
T Pain Sunglasses
Electric Overdrive Sunglasses
Women'S Ray Ban Sunglasses
Oakley Overthetop Sunglasses
Bug Eye Sunglasses
Antique Sunglasses
Lindsay Lohan Sunglasses
Beausoleil Sunglasses
Okey Sunglasses
Xoxo Sunglasses
Strike King Sunglasses
Izod Sunglasses
Kanye West Shutter Sunglasses
Best Driving Sunglasses
Fabris Lane Sunglasses
Shooting Sunglasses
Crystal Sunglasses
Australian Sunglasses
Miami Vice Sunglasses
Bobster Sunglasses
Smith Serpico Sunglasses
Breakfast At Tiffany'S Sunglasses
Rayburn Sunglasses
Spy Griffin Sunglasses
Ecko Sunglasses
Replica Ray Ban Sunglasses
Costume Sunglasses
Andrea Jovine Sunglasses


ภาพ:People_12.jpg


แนวคิดเรื่องความสมดุลของชีวิต เป็นแนวคิดพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผนไทยหรือที่เคยเรียกกันว่า การแพทย์แผนโบราณนั้นมีหลักการว่า คนมีสุขภาพดีเมื่อร่างกายมีความสมดุลระหว่างธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ คนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะธาตุขาดความสมดุล จะมีการปรับธาตุ โดยใช้ยาสมุนไพรหรือวิธีการอื่นๆ คนเป็นไข้ตัวร้อน หมอยาพื้นบ้านจะให้ยาเย็นเพื่อลดไข้ เป็นต้น

การดำเนินชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกัน ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์สามด้าน คือ

- ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านในชุมชนความสัมพันธ์ที่ดี มีหลักเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนมา เช่น ลูกควรปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่ กับญาติพี่น้อง กับผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ กับเพื่อนบ้านพ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกอย่างไร ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากหรือมีปัญหา ใคร มีความสามารถพิเศษก็ใช้ความสามารถนั้นช่วยเหลือผู้อื่น เช่น บางคนเป็นหมอยา ก็ช่วยดูแลรักษาคนเจ็บป่วยไม่สบายโดยไม่คิดค่ารักษา มีแต่เพียงการยกครูหรือการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชามาให้เท่านั้น หมอยาต้องทำมาหากินโดยการทำนาทำไร่ เลี้ยงสัตว์เหมือนกับชาวบ้านอื่นๆ บางคนมีความสามารถพิเศษด้านการทำมาหากิน ก็ช่วยสอนลูกหลานให้มีวิชาไปด้วย

- ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในครอบครัวในชุมชน มีกฎเกณฑ์เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามอย่างชัดเจน มีการแสดงออกทางประเพณี พิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆ เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

- ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ผู้คนสมัยก่อนพึ่งพา อาศัยธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั้งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่พัฒนาก้าวหน้า เหมือนทุกวันนี้ ยังไม่มีระบบการค้าแบบสมัยใหม่ ไม่มีตลาด คนไปจับปลาล่าสัตว์ เพื่อเป็นอาหารไปวันๆ ตัดไม้เพื่อสร้างบ้านและใช้สอยตามความ จำเป็นเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อการค้า ชาวบ้านมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิ่งของในธรรมชาติ ไม่ตัดไม้อ่อน ทำให้ต้นไม้ในป่าขึ้นแทนต้นที่ถูกตัดไปได้ตลอดเวลา

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

กระยาสารท


Bicycling Sunglasses
Zebra Print Sunglasses
Cheap Polarized Sunglasses
Most Popular Sunglasses
Fila Sunglasses
Weird Sunglasses
Oakley Whisker Sunglasses
Smith Method Sunglasses
Led Sunglasses
Small Sunglasses
Initium Sunglasses
Zz Top Cheap Sunglasses
Clic Sunglasses
Serfas Sunglasses
Buy Oakley Sunglasses
Vans Sunglasses
Metal Frame Sunglasses
Reptile Sunglasses
Mountaineering Sunglasses
Lowrider Sunglasses
Bargain Sunglasses
Mens Armani Sunglasses
Sama Sunglasses
Body Glove Sunglasses
Gator Sunglasses
Romeo Gigli Sunglasses
Modern Amusement Sunglasses
Celeb Sunglasses
Softball Sunglasses
Sunwise Sunglasses
Oakley Flak Jacket Sunglasses
Bucci Sunglasses
Oliver Sunglasses
Star Shaped Sunglasses
Gianni Versace Sunglasses
Clearance Sunglasses
Halston Sunglasses
Triathlon Sunglasses
Occ Sunglasses
Dunlop Sunglasses
Billabong Sunglasses
Pilgrim Sunglasses
Swiss Army Sunglasses
Peak Vision Sunglasses
Metal Sunglasses
Ray Ban Predator Sunglasses
Kangol Sunglasses
Betsy Johnson Sunglasses
Zeiss Sunglasses
Gold Sunglasses
Mojave Sunglasses
Native Eyewear Sunglasses
Bill Bass Sunglasses
Mens White Sunglasses
Personalized Sunglasses
Magnifying Sunglasses
Brigada Sunglasses
Randolph Engineering Sunglasses
Youth Sunglasses
Evoke Sunglasses
Biking Sunglasses
Oakley Thump Sunglasses
Fox Racing Sunglasses
Good Sunglasses
Zeal Sunglasses
Night Vision Sunglasses
Frameless Sunglasses
Imatra Sunglasses
Air Force Sunglasses
Oakley Golf Sunglasses
Replica Versace Sunglasses
Reactolite Sunglasses
Oakley Riddle Sunglasses
Spy Cooper Sunglasses
Gascan Sunglasses
Boating Sunglasses
Dickies Sunglasses
Richmond Sunglasses
Gill Sunglasses
Electric Bsg Sunglasses
Hot Buttered Sunglasses
Cd Wrap Around Sunglasses
Kanye West Stronger Sunglasses
Krew Sunglasses
Pierre Cardin Sunglasses
Ray Sunglasses
Prescription Motorcycle Sunglasses
Spy Haymaker Sunglasses
Bench Sunglasses
Dolce And Gabbana Mens Sunglasses
Top Rated Sunglasses
Bam Margera Sunglasses
Electric Technician Sunglasses
Alain Mikli Sunglasses
Kd Sunglasses
Roc Sunglasses
Haymaker Sunglasses
Imitation Designer Sunglasses
Woman'S Sunglasses
High End Sunglassesกระยาสารท
กระยาสารท เป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาเกษตรกรโดยแท้ ในอดีตสมัยรุ่นปู่ย่า ตายาย เมื่อถึงเทศกาลสารทไทย จะมีการกวนกระยาสารทแข่งกันเป็นที่สนุกสนาน..

และตามธรรมเนียมแล้วคนรุ่นเก่าจะนิยมนำกระยาสารท ซึ่งถือว่าเป็นขนมชั้นดีไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถืออีกด้วย และถ้าจะกินกระยาสารทให้ครบเครื่องจริง ๆ จะต้องมีมะพร้าวขูดโรยบนกระยาสารทแล้วกินคู่กับกล้วยไข่

เครื่องปรุง

 • ถั่วลิสง 28 กิโลกรัม
 • งาขาว 16 กิโลกรัม
 • ข้าวเม่า 12 กิโลกรัม
 • ข้าวตอก 1.6 กิโลกรัม
 • น้ำตาลปี๊บ 28 กิโลกรัม
 • แบะแซ 8 กิโลกรัม
 • มะพร้าว 24 ลูก วิธีทำ

วิธีทำ

1. ให้นำถั่วลิสง , งา , ข้าวเม่า มาคัดเมล็ด เอาเมล็ดที่เสีย ๆ ออกไป จากนั้นนำมาคั่ว ส่

2. ส่วนข้าวตอกจะซื้อแบบที่คั่วมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อคั่วทุกอย่างแล้วให้นำมาผสมรวมกันแล้วใส่ภาชนะปิดฝาไว้ก่อน

3. เอามะพร้าวมาขูดคั้นเอาน้ำกะทิ จากนั้นตั้งไฟเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บ จนกะทิลดลงเหลือครึ่งกระทะ ใส่ แบะแซ ลงไปเคี่ยวจนเหนียวตามความพอใจ ว่าต้องการแข็งหรือนิ่ม ถ้าต้องการแข็งไห้เคี่ยวนานขึ้น แต่ระวังอย่าเคี่ยวนานจนเกินไป เพราะเวลานำไปผสมกับส่วนอื่น ๆ จะร่วนไม่จับตัวกัน หลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วให้นำลงจากเตาไฟ

4. นำส่วนผสมที่คั่วเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกมาเทลงในกระทะน้ำกะทิที่เคียวเสร็จ แล้วคนคลุกเคล้ากันให้ทั่ว ตักใส่ถาดสี่เหลี่ยม เกลี่ยหน้าให้เรียบ แล้วทิ้งไว้พออุ่น จึงตัดเป็นแผ่น ๆ บรรจุใส่ถุง หรือภาชนะที่เตรียมไว้สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 เดือน โดยไม่ต้องเข้าตู้เย็น แต่ถ้าเก็บในตู้เย็นจะเก็บได้นานถึง 6 เดือน

แหล่งข้อมูล: http://203.155.220.217/bangkholaem/workshop.htm#work10